Software Development

Software Development

ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน พัฒนาเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม เราออกแบบพัฒนาโปรแกรมเพื่อคุณโดยเฉพาะ ตามความต้องการ ไม่ว่ากระบวนการทำงานของคุณจะเป็นแบบใด มีไอเดียแปลกใหม่ หรือต้องการโปรแกรมการทำงานแบบไหน เราสามารถสร้างสรรค์เนรมิตโปรแกรมได้ดั่งใจคุณ เพราะเรารู้ว่าแต่ละองค์กร มีเอกสาร ขั้นตอน กระบวนการทำงาน มีไอเดีย มีความต้องการ ที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกัน

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้บริการครบวงจร ตั้งแต่

Enterprise Software
 • Web Portal
 • Permission System
 • Account System
 • Human Resource Management System
 • Booking System
 • Leave System
 • Planning System
 • Executive Summary Report System

Data Integration & Extension Module
 • Data Management System
 • Data Center System
 • Data Exchange System
 • Digital Signature
 • Payment Gateway
 • Chatbot & Line Notification

Special Business
 • Robotic Process Automation (RPA)
 • Block Chain Database
 • ebMS (ebXML Messaging Service)
 • IoT Device & Application
 • CAR Management (Corrective Action Plan)