IT Services Training

IT Services & Training

บริการให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรม

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด บริการให้คำปรึกษา จัดหาบุคลากร สนับสนุนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดฝึกอบรมสัมมนา โดยการให้บริการสามารถยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Services ดังนี้

  • Consult
  • Report & Document
  • Training
  • Support & Maintenance