ข่าวสาร

Activites

กิจกรรมที่น่าสนใจ

31 ส.ค. 2566

กิจกรรมน่าสนใจประจำเดือน สิงหาคม 2566

ในเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการ การฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์ ตามข้อเสนอเพิ่มเติมในโครงการ เพื่อประกอบการอนุมัติ อนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิ...
3 ส.ค. 2566

กิจกรรมน่าสนใจประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ในเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการ ประชุมประชุมโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน DOEB ประชุมตรวจรับงาน e-PP6...
3 ส.ค. 2566

กิจกรรมน่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน 2566

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการ ประชุมร่วมกับ DOEB กองกิจการควบคุมประเภท 2, กองกิจการควบคุมประเภท 3, ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง การคิดค่าธร...
1 มิ.ย. 2566

กิจกรรมน่าสนใจประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการ ประชุมร่วมกับ DOEB เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล และยังได้ประชุมร่วมกับทาง กนอ. และ กรอ. เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-PP...
2 พ.ค. 2566

กิจกรรมน่าสนใจประจำเดือน เมษายน 2566

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการ ประชุมร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อพัฒนาระบบ E-Service, ประชุมตรวจการสร้างงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และประชุมภายใน เพื่อติดตามก...
31 มี.ค. 2566

กิจกรรมน่าสนใจประจำเดือน มีนาคม 2566

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการ ประชุมร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน, กองสิทธิประโยชน์ กนอ. และประชุมภายใน เพื่อติดตามการใช้งาน และ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับควา...